Rok 2012/2013

Konkurs Młodych Poetów

„Świat marzeń” – to temat przewodni tegorocznej, XIV już, edycji Konkursu Młodych Poetów, organizowanego przez prof. Alinę Wolszczuk i nauczycieli bibliotekarzy. Swoje wiersze na konkurs zgłosiło ośmioro uczniów- najliczniej reprezentowane były klasy pierwsze.

Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce 27 marca 2013 r. w czytelni szkolnej. Poprowadzili je uczniowie klasy I B LO: Luiza Bergcholc i Szymon Opolski. Konferansjerzy powitali zgromadzoną publiczność: panią dyrektor Bożenę Krzyżanowską, nauczycieli oraz uczniów, a następnie odczytali konkursowe prace.


Jury w składzie: prof. Monika Basista, prof. Ewa Magdalena Iwaniak i Karolina Kosińska- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, oceniło wiersze anonimowo – każdy tekst opatrzony był jedynie numerem. W czasie, gdy komisja podejmowała decyzję, oczekujący na nią wysłuchali poetyckiej opowieści „Marzenie senne” Adama Asnyka w wykonaniu Szymona Opolskiego.

Jury przyznało trzy nagrody. Pierwszą otrzymał Majkel Parafiniuk z kl. II F za wiersz „Czymże są marzenia człowieka (…)”.

Drugą nagrodę otrzymał Piotr Czyrynda z kl. III G za wiersz „Czym jest marzenie?”, a trzecią Szymon Opolski z kl. I B za wiersz „O marzeniach!”. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców, a wręczyła je, wraz z pamiątkowymi dyplomami, dyrektor szkoły pani Bożena Krzyżanowska.