Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu siemiatyckiego

Dyrektor

Po dwuletniej przerwie 14 kwietnia 2023 r. w bibliotece Zespołu Szkół w Siemiatyczach odbyło się stacjonarne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy naszego powiatu. Celem spotkań w sieci, organizowanych przez Centrum Edukacji nauczycieli w Białymstoku, jest aktualizacja wiedzy o edukacji i bibliotekarstwie, informowanie o zmianach w prawie, wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i warsztatu pracy, a także form pracy z czytelnikiem. 

Magda

Tegoroczne wiosenne warsztaty przebiegały pod hasłem „Biblioteka szkolna na miarę czasów”. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał wicedyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach Krzysztof Derehajło. Prelegentki z Centrum Edukacji Nauczycieli, p. Olga Topolewską i p. Magdalena Kraszewska, omówiły kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 - Priorytet 7 i 8 , czyli: Narzędzia sztucznej inteligencji  oraz Program "Laboratoria przyszłości". Nauczyciele bibliotekarze z naszej szkoły  mieli okazję zaprezentować szerszemu gronu pracę biblioteki Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Podczas zajęć wymieniono się też doświadczeniami i pomysłami oraz omówiono sprawy bieżące.

wszyscy