Konkurs plastyczny "Książki mówią: Nigdy więcej wojny"

logo2

W tym roku temat konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmiał „Książki mówią: Nigdy więcej wojny”. Należało wykonać dowolną techniką plakat zgodny z tematem  i dostarczyć go do biblioteki szkolnej do dnia 7 listopada 2022 r.

Konkurs na plakatMALY

Ostatecznie na konkurs wpłynęło 8 prac. Oceniła je komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor Bożena Czerkas- przewodnicząca, Czesława Daniel- nauczyciel plastyki (SP nr 3 w Siemiatyczach), Renata Prokopiak- instruktor plastyki (Siemiatycki Ośrodek Kultury). Jury spotkało się 17 listopada i po długich dyskusjach ustaliło werdykt.

Jury 2022

Przyznano dwa pierwsze miejsca ex aequo, miejsce drugie i trzecie oraz dwa wyróżnienia:

1 Miejsce - Aleksandra Dekarz kl. II C (czytelność przekazu, malarskość)

Ola male

Ola Dekarz male

1 Miejsce - Filip Putko  kl. I D (zachowanie cech plakatu: prostota formy, synteza)

Filip male

Flip Putko male

2 Miejsce - Filip Sobótka kl. III C (idealna forma plakatu, zastosowanie techniki komputerowej)

Filip Sobotka male

3 Oliwia Andrzejczuk kl. II C (ciekawy zamysł, zwracająca uwagę kolorystyka)

Oliwia Andrzejczuk male

Wyróżnienie - Sonia Korol kl. II B

Sonia Korol male

Wyróżnienie – Maja Marchel kl. II B

Maja Marchel male

Na podstawie rozmów z uczniami oglądającymi wystawę plakatów organizatorzy przyznali również Nagrodę Publiczności. Otrzymał ją Mateusz Tyborowicz z klasy II A.

Mateusz Tyborowicz male

Podsumowanie działań prowadzonych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w tym konkursu plastycznego, miało miejsce 22 listopada 2022 r. w bibliotece szkolnej. Dyplomy i nagrody w konkursie oraz podziękowania za udział w akcji „Zaryzykuj i przeczytaj…”  wręczyła uczniom dyrektor Bożena Krzyżanowska.

widowniadyr male

widownia male

 Konkurs Plastyczny zorganizowali nauczyciele bibliotekarze- Ewa Boguszewska i Jolanta Grzymkowska oraz nauczycielka plastyki- Małgorzata Mioduszewska-Scaduto. Nagroda Publiczności w konkursie plastycznym ufundowana została przez organizatorów. Pozostałe nagrody książkowe zakupiono ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. z puli przeznaczonej na realizację działań promujących czytelnictwo.

wszyscy male