Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

4 października 2019 r. w bibliotece szkolnej miało miejsce spotkanie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy naszego powiatu. Poprowadziły je konsultantki z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku: Olga Topolewska i Magdalena Kraszewska.

metodyczne1 

Gości przywitała dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska. W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży, prezentacja polskich nagród literackich oraz nowości wydawniczych.

metodyczne3

Uczestniczki spotkania prześledziły zmiany w prawie oświatowym oraz omówiły bieżące problemy dotyczące funkcjonowania bibliotek szkolnych. Gospodarze, czyli bibliotekarze z naszej szkoły, przedstawili film ukazujący działalność biblioteki opracowany przez tegoroczną absolwentkę LO.

metodyczne2

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami bibliotekarzami z Czartajewa, Dziadkowic, Grodziska, Milejczyc, Nurca Stacji, , Ostrożan i Siemiatycz.

metodyczne4