Rok 2017/2018

Konkurs Młodych Poetów 2018

We wtorek 27 lutego 2018 r. w czytelni szkolnej miało miejsce podsumowanie XIX edycji Konkursu Młodych Poetów, które było w tym roku jedną z form obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole. W uroczystości w bibliotece wzięły udział klasy: IIA, IIB i IIIB z nauczycielami oraz pani wicedyrektor Bożena Czerkas, a poprowadziły ją Gabriela Boguszewska i Karina Kuźmik z klasy IIB.

Zgromadzona publiczność miała okazję przypomnieć sobie historię obchodów przypadającego 21 lutego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz poznała wiersze uczestników Konkursu Młodych Poetów. Tegoroczne poezje tematycznie związane były z otaczającym nas światem przyrody, jako że temat konkursu brzmiał: „Wokół natury”. Spośród kilku utworów jury (w składzie: p. Alina Wolszczuk, p. Edyta Niewińska i Michał Rozwadowski, uczeń klasy IIIC) ostatecznie wybrało i nagrodziło jeden najbardziej poruszający, zawierający najwięcej przemyśleń. Zwycięski tekst zatytułowany „Terribilis est locus iste. Opis burzy” okazał się być autorstwa Wiktora Daciuka z klasy IIB, który również w ubiegłym roku wygrał poetyckie zmagania. Obok Wiktora udział w Konkursie wzięli: Klaudia Mantur (IA), Filip Solaniuk (IIA) i Bartosz Tyborowicz (IIC). Przewodnicząca jury p. Alina Wolszczuk wręczyła młodym poetom dyplomy, nagrody i upominki, ufundowane przez Radę Rodziców i „Księgarnię pod Kasztanem”.

Organizatorzy uroczystości, p. Alina Wolszczuk oraz nauczyciele bibliotekarze, zadbali, by wszyscy obecni w czytelni uczniowie mogli wziąć czynny udział w świątecznym wydarzeniu, dlatego przygotowali literacki mini-konkurs. Prowadzący odczytywali odnoszące się do natury fragmenty omawianych na lekcjach języka polskiego lektur, a zadaniem młodzieży było podanie ich tytułu i autora.

Nagrodą za wiedzę i refleks były cukierki. Młodzież dzielnie podjęła wyzwanie- posypały się tytuły i nazwiska, oczywiście w większości przypadków prawidłowe. Było czasami śmiesznie i… miejscami słodko.

Całą uroczystość uświetnił występ Agaty Wawrzyniak (IIIB) i Dominiki Klimaszewskiej (IA).

Dziewczyny poruszająco zaśpiewały piosenki, których teksty również związane były w jakiś sposób ze światem natury. Na zakończenie p. wicedyrektor Bożena Czerkas pogratulowała zwycięzcom w konkursach, podziękowała wszystkim młodym poetom, a także dziewczętom, tym śpiewającym i tym prowadzącym podsumowanie oraz organizatorom. Zaprosiła wszystkich do literackiej zabawy za rok..