Biblioteki szkolne

Biblioteka przy Zespole Szkół

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 43

Tel. 85 655 25 62 (sekretariat szkoły)

Strona internetowa biblioteki: http://www.biblioteka.lo-siemiatycze.edu.pl/

Strona internetowa szkoły: http://www.lo-siemiatycze.edu.pl/

Facebook szkoły: https://www.facebook.com/LOKENSiemiatycze

Historia

Starania o zorganizowanie w Siemiatyczach szkoły średniej podejmowane były jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Ostatecznie jej budowę ukończono w roku 1940, a jesienią 1944 roku miało miejsce pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Jak wszystkie placówki oświatowe po wojnie szkoła borykała się z wieloma różnego rodzaju problemami. Jednym z nich był brak pomocy naukowych. Pomimo zorganizowania zbiórki książek, biblioteki nie udało się uruchomić w pierwszym roku pracy liceum. Starania o to były oczywiście podejmowane w kolejnych latach: do szkoły zaczęły docierać czasopisma, młodzież działająca w kole PCK organizowała loterie, kółko teatralne dawało przedstawienia. Pieniądze uzyskane dzięki działalności kół przeznaczane były na różne chlubne cele, m. in. na bibliotekę szkolną, która w 1946 r. posiadała już 814 książek. Pieczę nad księgozbiorem sprawowała wówczas Janina Treuguttowa.

W ciągu kolejnych lat zbiory biblioteki systematycznie rosły. Oprócz liceum ogólnokształcącego pod wspólnym dachem wybudowanego przez mieszkańców Siemiatycz gmachu rozpoczęły działalność inne szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum (później Technikum) Handlowe i Technikum Ekonomiczne. Przez jakiś czas funkcjonowały w bibliotece dwie księgi inwentarzowe – LO i ZSZ. W latach 70-tych, po połączeniu liceum ogólnokształcącego ze szkołami zasadniczymi w jeden Zespół Szkół, założono wspólne biblioteczne księgi inwentarzowe. Księgozbiór, zgodnie z wymogami, był dostosowany do potrzeb uczniów szkół wszystkich typów.

Niektórzy pamiętają jeszcze, że biblioteka niegdyś mieściła się na wyższych kondygnacjach budynku szkolnego. Później przeniesiona została na parter, gdzie zajmowała początkowo jedno pomieszczenie. Dzięki udostępnieniu na potrzeby biblioteki kolejnego pomieszczenia możliwe stało się zorganizowanie czytelni z prawdziwego zdarzenia. Już niewiele osób wie, że na miejscu biblioteki znajdowała się niegdyś (przed wybudowaniem obecnej) sala gimnastyczna.

Początkowo pieczę nad biblioteką sprawowali nauczyciele różnych przedmiotów, z czasem powstały etaty dla osób z przygotowaniem do pracy w tym szczególnym miejscu.

Warunki lokalowe

Biblioteka posiada czytelnię, wypożyczalnię oraz pomieszczenie magazynowe. Czytelnia jest obszernym i jasnym pomieszczeniem, w którym znajduje się księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, literatura naukowa dotycząca poszczególnych dziedzin wiedzy oraz zbiory specjalne i czasopisma udostępniane na miejscu), 16 samodzielnych miejsc pracy dla czytelników oraz 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, a także możliwością korzystania z drukarki i skanera.

Komputeryzacja biblioteki

Od roku szkolnego 2006/07 do obsługi czytelników wykorzystywany jest program komputerowy dla bibliotek szkolnych MOL. Od roku 2017 biblioteka korzysta z najnowszej wersji oprogramowania, czyli programu MOL NET+, który działa „w chmurze”. Wśród wielu możliwości jakie zapewnia program jedną z ważniejszych jest możliwość dostępu do katalogu bibliotecznego z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu.

Zbiory i użytkownicy

Biblioteka Zespołu Szkół gromadzi różnego rodzaju dokumenty: książki, czasopisma i tzw. zbiory specjalne (kasety magnetofonowe i VHS, płyty gramofonowe, CD, DVD i audiobooki, zbiory ilustracyjne). Ogólna wielkość księgozbioru biblioteki to ponad 23000 woluminów. Większość z nich stanowi literatura piękna (głównie lektury). Biblioteka posiada także przydatne w procesie nauczania pozycje z literatury naukowej i popularno-naukowej, podręczniki szkolne, literaturę pedagogiczną oraz nowości czytelnicze dla młodzieży. W bibliotece znajduje się kilkanaście tytułów bieżących czasopism. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.

Formy pracy pedagogicznej

W bibliotece organizowane są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, imprezy związane z książką, biblioteką i czytelnictwem, konkursy, wystawy i gazetki okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi m. in. pisarzami, dziennikarzami, podróżnikami.

Czas pracy

Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.45 – 15.30., w piątek od 7.45 do 14.45. Ze Szkolnego Centrum Multimedialnego można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

Biblioteka pracuje w dniach nauki szkolnej, w czasie ferii i wakacji jest nieczynna. Na okres ferii i wakacji czytelnicy mogą wypożyczyć książki do domu.

Biblioteka przy Gimnazjum Publicznym nr 1

17-300 Siemiatycze, ul. Świętojańska 25

Tel. 85 655 26 75 (sekretariat szkoły)

Strona internetowa szkoły: http://www.gim1siem.edupage.org

e-mail biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia

Biblioteka istniejąca dzisiaj przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach powstała w roku 1966, wraz z otwarciem Szkoły Podstawowej nr 2. Reforma systemu edukacji w Polsce sprawiła, że na miejscu Szkoły Podstawowej nr 2 zostało utworzone Gimnazjum Publiczne nr 1. Zmieniło się tym samym oblicze szkolnej biblioteki, która musiała zadbać o zakup nowych książek (przede wszystkim lektur) przystosowanych do wieku uczniów. Książki dla klas młodszych przekazane zostały do szkół podstawowych w mieście. Zmiany w oświacie wprowadzone reformą 2016 roku sprawiają, że po raz kolejny zmienia się oblicze szkolnictwa, a więc i działających w ich strukturach bibliotek. Gimnazja, jak i biblioteki gimnazjalne, przechodzą do historii.

Warunki lokalowe

Biblioteka zajmuje dwa estetycznie urządzone pomieszczenia na parterze budynku szkolnego (pokój nr 5). W jednym z pomieszczeń znajduje się wypożyczalnia z wydzielonym kącikiem czytelniczym, w drugim, mniejszym- IMCI (Internetowe Multimedialne Centrum Informacji).

Zbiory i użytkownicy

Biblioteka gromadzi książki potrzebne uczniom i nauczycielom w procesie uczenia się i nauczania. Znakomitą większość zbiorów, jak we wszystkich bibliotekach szkolnych, stanowią lektury. Placówka posiada również dosyć dużo książek naukowych i popularno-naukowych z różnych dziedzin wiedzy, literaturę pedagogiczną oraz słowniki, encyklopedie, atlasy itp. Ostatnio zanotowana wielkość księgozbioru to ponad 13000 woluminów. Biblioteka prenumeruje również kilka tytułów czasopism. Istniejące od lutego 2006 r. IMCI wyposażone jest w komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) i 2 dodatkowe kserokopiarki wykorzystywane na potrzeby szkolne.

Ze zbiorów biblioteki, a także z IMCI mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Formy pracy pedagogicznej

Biblioteka organizuje konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, zajęcia plastyczne, coroczne obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, przygotowuje wystawy i gazetki (stałe i okolicznościowe), współpracuje z Samorządem Uczniowskim podczas prowadzenie akcji proekologicznych.

Czas pracy

Biblioteka otwarta jest w poniedziałek: 8.30 – 12.40, wtorek: 7.45 – 14.00, środa: 7.45 – 12.10, czwartek: 9.10 – 14.00, piątek; 7.45 – 12.40.

Biblioteka

przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

im Jana Pawła II w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Gen. Andersa 4

Tel. 85 655 67 71, wew. 29 (biblioteka)

Strona internetowa szkoły: https://andersa4siemiatycze.edupage.org/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia

Biblioteka przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II w Siemiatyczach powstawała w na przełomie lat: 1991/1992. Zakładała ją Krystyna Tokarska, ówczesny nauczyciel-bibliotekarz. W ciągu pierwszego roku do szkolnej biblioteki przybyło 2218 książek. W późniejszym okresie napływały książki z bibliotek szkół siemiatyckich (szkoła podstawowa numer 1 i 2), ze szkoły w Rogaczach, z Biblioteki Publicznej, Biblioteki Składowej w Białymstoku, Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku, Kielcach, Starachowicach i Jeleniej Górze, Szkoły Podstawowej nr 22 w Białymstoku, Biblioteki Publicznej w Czartajewie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Biblioteka była początkowo biblioteką szkoły podstawowej. Przez wiele lat, po utworzeniu gimnazjów, placówka służy uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum.

Warunki lokalowe

Biblioteka mieści się w dwóch dużych, sąsiadujących ze sobą salach. W jednym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia, w której wyodrębniono kącik czytelniczy z księgozbiorem podręcznym. W drugim- piękna i nowoczesna pracownia multimedialna. Jest ona wyposażona w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, projektor multimedialny, duży, nowoczesny ekran, laptop, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka, fax.). W pracowni odbywają się zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem bibliotecznych zbiorów multimedialnych, a także prezentacji uczniów i nauczycieli szkoły. Pracownia jest też miejscem, w którym odbywają się posiedzenia rad pedagogicznych, organizowane są warsztaty, konferencje i niektóre imprezy szkolne.

Biblioteka dysponuje także pomieszczeniem magazynowym oraz przestronnym holem i korytarzem, który wykorzystywany jest do prezentacji wystaw i gazetek tematycznych.

Zbiory i użytkownicy

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Księgozbiór liczy obecnie ponad 13 000 woluminów. W jego skład wchodzą: encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, albumy, atlasy oraz przewodniki. Ponadto biblioteka ma duży wybór literatury popularno-naukowej i naukowej z poszczególnych dziedzin wiedzy, literaturę piękną i popularną literaturę młodzieżową. Dużą cześć zbiorów stanowią lektury obowiązkowe i uzupełniające. Obszerny jest również dział pedagogiczny, gdzie znaleźć można literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii, dokumenty dotyczące reformy oświaty, programy nauczania, a także materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli. Biblioteka gromadzi także materiały pomocnicze do realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego w szkole oraz literaturę przydatną do pracy z dziećmi w klasach integracyjnych. Ponadto posiada wiele innego rodzaju zbiorów (czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, filmy, prezentacje multimedialne, scenariusze lekcji i uroczystości, teczki tematyczne, kartoteki osobowe, prace plastyczne i albumy wykonane przez uczniów, materiały dotyczące postaci patrona szkoły – św. Jana Pawła II).

Komputeryzacja

Biblioteka posiada elektroniczny katalog książek. Pracę nad jego budową rozpoczęto pod koniec roku szkolnego 2003/2004 w programie komputerowym Biblioteka szkolna MOL 2000+. W roku szkolnym 2005/2006 nastąpiła zmiana programu na MOL - OPTIVUM.

Formy pracy pedagogicznej

Biblioteka przygotowuje wystawy i gazetki okolicznościowe i tematyczne, organizuje konkursy plastyczne, literackie oraz konkursy wiedzy z różnych dziedzin, imprezy i akcje czytelnicze, udostępnia spektakle Teatru Internetowego TVP, prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. W bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki.

Czas pracy

Biblioteka przy Zespole Szkół otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.30, a w piątek 8.00 - 15.00 (w czasie trwania zajęć szkolnych).

Biblioteka przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

17-300 Siemiatycze, ul. Ogrodowa 2

Tel. 85 655 23 79 (sekretariat szkoły)

Strona internetowa szkoły: http://sp1siemiatycze.edupage.org

Historia

W 1946 r. została otwarta Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach. Od początku starano się o utworzenie przy szkole biblioteki. Pierwsza książka została wpisana do bibliotecznej księgi inwentarzowej właśnie w 1946 r., a była nią lektura- powieść Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Przez wiele lat opiekę nad biblioteką sprawowali nauczyciele języka polskiego. Biblioteka miała swoją siedzibę w jednym pomieszczeniu na parterze budynku szkolnego.

Wraz z oddaniem do użytku nowej części szkoły sytuacja biblioteki uległa radykalnej zmianie. Przede wszystkim znacznie wzrosła liczba uczniów. Po nowym podziale miasta na rejony szkolne do „Jedynki” zaczęło uczęszczać więcej młodych siemiatyczan. Tutaj również rozpoczęły naukę dzieci i młodzież z okolic, gdyż nowa podstawówka stała się Zbiorczą Szkołą Podstawową nr 1. Było oczywiste, że biblioteka szkolna też musi się zmienić. Przeniesiono ją do dwóch pomieszczeń zajmowanych wcześniej na potrzeby zajęć dydaktycznych. Reorganizacją biblioteki zajęły się Krystyna Szyszko (od 1978 do 1983) oraz Olga Łuba (od 1979 do 1990). Zbiory biblioteki znacznie wzrosły, gdyż trafiły do niej książki z bibliotek szkolnych z Tołwina, Kajanki, Turny Dużej, Klekotowa, Słoch Annopolskich i Cecel. Stworzone zostały od podstaw katalogi biblioteczne i kartoteki zagadnieniowe, można było rozpocząć pracę pedagogiczną, promocję książek i czytelnictwa.

Warunki lokalowe

W dniu dzisiejszym biblioteka posiada połączone ze sobą dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię. W czytelni uczniowie mogą korzystać z księgozbioru oraz z komputerów z dostępem do Internetu. Wypożyczalnia umożliwia wolny dostęp do książek. Systematycznie powiększa się dział nowości. Biblioteka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów.

Zbiory i użytkownicy

W skład księgozbioru (jego wielkość to ok. 17 000 woluminów) wchodzą głównie lektury szkoły podstawowej oraz książki z literatury pięknej dla dzieci. Biblioteka gromadzi również słowniki i encyklopedie, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę pedagogiczną dla nauczycieli. Dużą popularnością wśród młodych czytelników cieszą się prenumerowane przez bibliotekę czasopisma. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

Formy pracy pedagogicznej

Biblioteka organizuje konkursy literackie, plastyczne, zgaduj- zgadule, wystawki, lekcje przysposobienia czytelniczego, imprezy i akcje czytelnicze.

Czas pracy

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 w czasie trwania zajęć szkolnych.