Biblioteki publiczne

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Górna 23a

Tel./Fax Centrali: 85 655 23 18

Tel. wewnętrzne:

22 – Czytelnia

23 – Wypożyczalnia dla Dorosłych

24 – Oddział dla Dzieci

Oficjalna strona biblioteki: http://mbp.edu.pl/

Facebooka biblioteki: https://www.facebook.com/biblioteka.siemiatycze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach została założona w 1947 roku. W momencie rozpoczęcia działalności księgozbiór biblioteki liczył 243 woluminy, a z jej zbiorów korzystało 40 czytelników. W 1952 roku utworzono w Siemiatyczach powiat, a w roku 1953 powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Pracowały w niej dwie osoby: Adolf Tokarski, nauczyciel i pierwszy kierownik biblioteki oraz Irena Borzym- absolwentka LO w Drohiczynie. Pierwszym pracownikiem posiadającym pełne kwalifikacje do pracy w bibliotece była Lucyna Wyszyńska.

Biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Gen. Świerczewskiego (obecnie ul. Pałacowa). W październiku 1956 roku bibliotekę przeniesiono do budynku starej szkoły przy ul. Bartosza Głowackiego. Warunki lokalowe bardzo się pogorszyły, co zdecydowało o tym, że wiosną 1957 roku bibliotekę ponownie przeniesiono. Nowy lokal znajdował się przy Placu Wyzwolenia 44 (obecnie Plac Jana Pawła II), zajmował trzy pomieszczenia i można tu było urządzić kącik czytelniczy. W 1963 roku do budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej został przeniesiony Oddział dla Dzieci. W 1969 roku biblioteka otrzymała nowy lokal przy ul. Gen. Świerczewskiego (obecnie ul. Pałacowa). Do nowego lokalu został zakupiony sprzęt, można było też urządzić czytelnię dla dorosłych i dla dzieci. Rok 1976 przyniósł kolejne zmiany administracyjne- miasto Siemiatycze zostało połączone z gminą Siemiatycze, a w związku z tym powstała Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna. W 1989 roku biblioteka otrzymała do użytkowania parter budynku po Miejsko-Gminnym Komitecie PZPR. Warunki pracy uległy radykalnej poprawie. Jasne i obszerne pomieszczenia pozwoliły nie tylko na odpowiednie ustawienie księgozbioru, organizację czytelni, ale i poszerzenie działalności kulturalno-oświatowej.

Doniosłą uroczystością w 1990 roku było nadanie Bibliotece imienia Ks. Anny Jabłonowskiej.

Wraz z rozdziałem Urzędu Miasta i Gminy w Siemiatyczach w 1992 roku nastąpił także podział Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach im. Ks. Anny Jabłonowskiej na Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach. Samodzielny lokal Biblioteka otrzymała w 1995 roku, została wówczas przeniesiona do budynku po przedszkolu przy ul. Pałacowej. Następna przeprowadzka, jak na razie ostania, odbyła się w 2004 roku do lokalu po przedszkolu przy ul. Górnej 23a. Funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach sprawuje obecnie Ewa Iwona Nowik.

Warunki lokalowe

Parterowy, obszerny budynek przy ul. Górnej 23a został przystosowany do nowych zadań. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania, zaistniała potrzeba dostosowania placówki do potrzeb nowych czasów i nowego czytelnika. W roku 2016 w MBP w Siemiatyczach przygotowała się do aplikacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” i została beneficjentem programu. 1 września 2016 r. placówka podpisała umowę z Instytutem Książki i przystąpiła do realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu zatytułowanego „Czytam, więc jestem”- Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią. Dzięki pozyskanym środkom MBP w Siemiatyczach przeobraża się w nowoczesną placówkę.

Komputeryzacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach korzysta z Bibliotecznego Systemu MAK+. Większość zbiorów została już odnotowana w komputerowej księdze inwentarzowej, automatycznie utworzone zostały katalogi oraz sporządzono komputerową bazę czytelników. Dzięki temu wszelkie prace związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów od roku 2017 są już zautomatyzowane. Czytelnicy posiadają karty magnetyczne, a książki swoje kody kreskowe.

Struktura, zbiory, użytkownicy

Miejska Biblioteka Publiczna to trzy oddziały (oraz Filia nr 1):

--Wypożyczalnia dla Dorosłych, z której korzystać mogą czytelnicy od 15 roku życia. Wielkość księgozbioru wypożyczalni dla dorosłych to ponad 30000 woluminów.

--Oddział dla Dzieci, służy dzieciom i młodzieży od 6 do 15 roku życia. Księgozbiór ogółem liczy ponad 20000 woluminów.

--Czytelnia, która gromadzi przede wszystkim księgozbiór popularnonaukowy i naukowy, wybrane tytuły z literatury pięknej oraz audiobooki. Wielkość księgozbioru ogółem to ponad 6000 woluminów. Czytelnia posiada również ponad 40 tytułów czasopism bieżących o różnorodnej tematyce, komputery z dostępem do Internetu, a także komputer zakupiony jako terminal do programu Academica- Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. Dzięki udziałowi siemiatyckiej biblioteki w projekcie Academica czytelnicy mogą na miejscu korzystać z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Działalność kulturalno-oświatowa

Biblioteka organizuje różnorodne wydarzenia związane z książką, oświatą i kulturą m. in.: spotkania z pisarzami, dziennikarzami, malarzami, muzykami, ekspozycje nowości wydawniczych, wystawy okolicznościowe, zajęcia z edukacji czytelniczej dla dzieci i młodzieży, realizuje projekty oraz bierze udział w akcjach czytelniczych.

Czas pracy

Z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach można korzystać w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 18:00, w środę i sobotę od 8:00 do 16:00. W lipcu i sierpniu biblioteka nie pracuje w soboty.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej

Filia nr 1

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 18

Tel. 85 655 22 07

Oficjalna strona biblioteki: http://mbp.edu.pl/

Facebook biblioteki: https://www.facebook.com/mbp.filia


Historia

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała 14 kwietnia 1998 roku z inicjatywy Teresy Fronc, ówczesnego dyrektora MBP w Siemiatyczach. Na początku biblioteka mieściła się przy ul. Andersa w budynku Przedszkola nr 5. W 2004 roku bibliotekę filialną przeniesiono do Przedszkola nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, gdzie funkcjonowała do końca 2011 r. W związku z rosnącymi potrzebami lokalowymi Przedszkola nr 1 biblioteka filialna musiała opuścić lokal przy ulicy Ogrodowej, a jej działalność zawieszono do momentu pozyskania nowego pomieszczenia.

Ponowne uruchomienie działalności placówki stało się możliwe w roku 2014. Z końcem roku 2013 zlikwidowana została filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej mieszcząca się w Siemiatyczach przy ulicy 11 Listopada 18. Z dniem 1.01.2014 r. budynek, wraz z księgozbiorem i jednym pracownikiem, przejęty został przez Urząd Miasta Siemiatycze. Po gruntownym remoncie lokalu wznowiono działalność Filii nr 1 MBP w dniu 5 maja 2014.

Warunki lokalowe

Lokal przy ulicy 11 Listopada 18 przeszedł gruntowny remont, w wyniku którego został dostosowany do potrzeb nowej biblioteki. Biblioteka składa się obecnie z czterech pomieszczeń: obszernej czytelni, wypożyczalni, magazynu czasopism oraz zaplecza. Zasadniczo zmienił się wystrój i kolorystyka lokalu. Jego estetyka i panująca tutaj atmosfera sprzyjają odwiedzającym.

Komputeryzacja biblioteki

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach korzysta, wzorem placówki macierzystej, z Bibliotecznego Systemu MAK+. W bibliotece znajdują się 3 komputery z dostępem do Internetu oraz jedno stanowisko komputerowe przeznaczone dla programu Academica.

Zbiory i użytkownicy

Filia nr 1 MPB przejęła księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej. Po dokonaniu selekcji pod kątem aktualnych potrzeb czytelniczych dotychczasowe zbiory biblioteki zwiększyły się o ok. 12 tysięcy woluminów. Wraz z przejęciem zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Filia nr 1 uzyskała nowy, fachowy i naukowy charakter dzięki dużej liczbie książek z dziedziny psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania, socjologii, ekonomii i innych gałęzi wiedzy. Aktualny księgozbiór biblioteki to prawie 18 tysięcy woluminów:

Biblioteka filialna prenumeruje kilkanaście tytułów czasopism dla różnych grup wiekowych oraz filmy na płytach DVD. Z księgozbioru filii mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu siemiatyckiego powyżej szóstego roku życia. Biblioteka cieszy się obecnie dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz nauczycieli.

Działalność kulturalno-oświatowa

Imprezy czytelnicze, niezależnie od tego, czy odbywają się w budynku przy ulicy Andersa, czy przy ulicy 11 Listopada, organizowane są wspólnymi siłami i reklamowane na stronach obu bibliotek.

Czas pracy

Filia pracuje w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00 i od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 - 17:00. W soboty Filia jest nieczynna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88

Tel. biblioteki: 85 656 00 12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach: https://ggsiemiatycze.edupage.org/

Historia

Do 1991 roku w Siemiatyczach funkcjonowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna posiadająca 5 placówek. Były to: Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach, Filia Biblioteczna w Siemiatyczach, 3 filie wiejskie - w Boratyńcu, Czartajewie i Krupicach. Rok 1992 przyniósł duże zmiany w sieci bibliotecznej na terenie Siemiatycz. Wraz z oddzieleniem Urzędu Gminy od Urzędu Miasta rozdzielone zostały też biblioteki. W dotychczasowej Filii nr 1 (funkcjonującej w Przedszkolu nr 5) rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka Publiczna. W roku 2000, wraz z powstaniem Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach, biblioteka została przeniesiona do budynku szkoły, gdzie mieści się do dziś. Gminną Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach, posiadającą dziś dwie filie - w Czartajewie i w Szerszeniach, prowadzi Urszula Sfugier – kierownik całej placówki.

Warunki lokalowe

Na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej udostępniono kilka pomieszczeń w budynku Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach. Znajduje się tutaj wypożyczalnia dla dzieci wraz z niewielkim kącikiem czytelniczym i trzema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, wypożyczalnia dla dorosłych, pomieszczenia magazynowe oraz gabinet kierownika biblioteki.

Zbiory i użytkownicy

Główny księgozbiór znajdujący się w całej bibliotece (wraz z filiami,) to prawie 40 000 książek. Biblioteka udostępnia również książki pozostające majątkiem odrębnym Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach (ponad 800 woluminów, przede wszystkim lektury szkoły gimnazjalnej). Z księgozbioru oraz z komputerów i Internetu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Siemiatycze.

Działalność kulturalno-oświatowa

Biblioteka organizuje m. in. konkursy dla dzieci i młodzieży, wystawy okolicznościowe i pokonkursowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wizyty uczniów w bibliotece oraz bierze udział w akcjach czytelniczych.

Czas pracy

Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach: 7.40 – 15.40