Współpraca z biblioteką publiczną i pedagogiczną

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach organizuje wiele ciekawych imprez czytelniczych. Informacje o nich są zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkół w Siemiatyczach lub na szkolnym facebooku. Młodzież i nauczyciele naszej szkoły wielokrotnie brali w nich udział.