NPRC w naszej szkole

Zespół Szkół w Siemiatyczach znalazł się wśród placówek, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3” na rok 2017. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone, zgodnie z wytycznymi, na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Zakupy poprzedziła ankieta badająca preferencje czytelnicze skierowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, rozmowy z czytelnikami biblioteki szkolnej, a także konsultacje z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach. Podczas planowania zakupów książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Listę nowości czytelniczych pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia szkoła dostosowała organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów m.in. umożliwiając wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i wakacji (Regulamin biblioteki).

Podczas spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 uwzględniona została tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła prowadzi działania promujące czytelnictwo współpracując w tym zakresie z Miejską Biblioteką Publiczną w Siemiatyczach oraz Biblioteką Pedagogiczną w Białymstoku. Młodzież realizuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej.

Działania promujące czytelnictwo

Współpraca z bibliotekami

Projekty edukacyjne