Misja Uganda

Misja Uganda

8 czerwca 2017 r. grupa młodzieży z LO i ZSZ wraz z nauczycielami wzięła udział w spotkaniu z Aleksandrą Wojtkowską. Miało ono miejsce w czytelni szkolnej, a zorganizowali je nauczyciele bibliotekarze.

Pani Ola jest absolwentką siemiatyckiego LO, skończyła studia ekonomiczne, ale jej pasja to pomaganie innym. Dlatego właśnie dwukrotnie zdecydowała się na wyjazd do Ugandy i jako wolontariuszka pracowała w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym. O tym właśnie z dużą dozą humoru opowiedziała uczniom. Prezentacja przygotowana przez panią Olę pozwoliła wszystkim pomyśleć o Ugandzie jak o konkretnym, rzeczywistym, a nawet bliskim miejscu.

Na początku usłyszeliśmy podstawowe informacje dotyczące kraju, ludzi i języka. Później obejrzeliśmy zdjęcia ukazujące codzienne życie afrykańskich przyjaciół naszego gościa, zobaczyliśmy jak się uczą, bawią, pracują. Poznaliśmy ich pasje i talenty, podejrzeliśmy nawet ich akrobatyczny trening, utrwalony przez panią Olę na filmie. Każdy z obecnych na spotkaniu w bibliotece szkolnej mógł dotknąć pamiątek przywiezionych z Afryki. Chyba największe wrażenie zrobiła piłka z liści bananowca i druciany samochód.

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie młodzież wręczyła pani Oli kwiaty i książkę „70 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach”. Był czas na pytania, wspólne zdjęcia i chwilę rozmowy, m.in. o książkach, jako że spotkaniu towarzyszyła wystawka publikacji o Afryce. Nie zabrakło też wspomnień z lat licealnych, gdyż wśród zebranych obecny był wychowawca szkolny naszego gościa- pan Wojciech Zieleniewski.