Twój pomocnik

W naszej bibliotece znajdują się biuletyny

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pomogą Ci one w nauce i planowaniu przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Taraszkiewicz Małgorzata – „Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć?”

Spis treści

 1. Narzędzia do dalszej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 2. Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 3. Pierwsze bardzo ważne ćwiczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 4. Przymiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 5. Test Wielorakiej Inteligencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 6. Rozpoznaj swoje talenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12

Cele, wizja, działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 1. Cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
 2. Cele i wizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
 3. Cele, słoń i działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kołodziejczyk Witold - „Jak skutecznie zarządzać swoim czasem”

Spis treści

I. WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

II. OD ZARZĄDZANIA CZASEM DO PRZYWÓDZTWA NAD SAMYM SOBĄ . . . . . . 5

1. Style pracy i skuteczność w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. Przygotowania do egzaminu maturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1. Zasada pierwsza: określ, co jest dla ciebie ważne . . . . . . . . . . 7

2.2. Zasada druga: kontroluj swoje życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3. Zasada trzecia: rób tylko to, na co masz wpływ . . . . . . . . . . 12

3. Najpierw sprawy najważniejsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1. Ustal dla siebie sprawy ważne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.2. Podpisz umowę z samym sobą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.3. Stwórz kalendarz organizacji roku szkolnego . . . . . . . . . . . . 18

III. CZTERY PRAKTYCZNE LEKCJE PRZYGOTOWANIA SIĘ DO EGZAMINU . . .20

1. Lekcja pierwsza: Jak planować swoją szkolną i prywatną karierę . . . 22

2. Lekcja druga: Jak przygotować realizację celów i zadań . . . . . . . . .. 24

3. Lekcja trzecia: Jak podejmować decyzji, aby odnosić sukces . . . . . . .26

4. Lekcja czwarta: Jak panować nad wszystkimi swoimi sprawami . . . . .28

IV. ZAKOŃCZENIE - ZACZNIJ TERAZ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Malinowski Mariusz – „Uczę się i – umiem!”

Spis treści

Zamiast wstępu – zachęta do uczenia się . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4

KROK PIERWSZY – DO SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ . . . . . . . . . . . 5

KROK DRUGI – DO INDYWIDUALNYCH SPOSOBÓW UCZENIA SIĘ . . .11

 • Strategie uczenia się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
 • Pamięć i zasady skutecznego powtarzania . . . . . . . . . . . .15
 • Pamięć zewnętrzna – notowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 • Uważne słuchanie i czytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

KROK TRZECI – DO UTRWALAJĄCEGO UCZENIA SIĘ . . .3o

ANEKS – Uczący relaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31