Rok 2016/2017

Konkurs Młodych Poetów 2017

Podsumowanie

KONKURSU MŁODYCH POETÓW

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uczciliśmy w naszej szkole 21 lutego 2017 podsumowaniem XVIII edycji Konkursu Młodych Poetów . Pieczę nad konkursem oraz przebiegiem uroczystości sprawowali nauczyciele: Alina Wolszczuk, Monika Basista, Ewa Boguszewska, Małgorzata Mioduszewska- Scaduto. Uroczystość miała miejsce w bibliotece szkolnej.


Uczniowie-prezenterzy: Gabriela Boguszewska i Mateusz Sidorowicz zapoznali zebranych z historią Dnia Języka Ojczystego, następnie odczytali wiersze nadesłane na konkurs. Komisja w składzie: Pani Ewa Iwaniak, pani Alina Wolszczuk i Paulina Trochimiak- reprezentantka samorządu uczniowskiego ustaliła werdykt. I miejsce zajęła praca Wiktora Daciuka z klasy IB, II- Michała Rozwadowskiego z IIC, a III – Aleksandry Granatowska z IB. Wyróżnieni uczniowie z rąk pani dyrektor Bożeny Czerkas otrzymali książki ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone prace zostały powtórnie odczytane publiczności.


Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem „Podróż”, dlatego uroczystość jego rozstrzygnięcia zaszczyciła swą obecnością pani Melania Grygoruk- absolwentka naszej szkoły, która obecnie pracuje jako przewodnik turystyczny po województwie podlaskim. Opowiedziała zgromadzonej publiczności o swojej pracy, ciekawych zakątkach Podlasia oraz o różnorodnej kuchni podlaskiej.


21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, w związku z tym uczniowie złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty naszemu gościowi. Na koniec Gabriela i Mateusz pogratulowali wszystkim piszącym wiersze, przybyłym podziękowali za udział i zaprosili do następnej edycji konkursu.