Regionalia

Książki związane tematycznie z Podlasiem - w wyborze


1. Złotkowski, Cherubin

Zwyczaje wsi Podlasia w połowie XX wieku / Cherubin Złotkowski. - Biała Podlaska, 2006. - 246, [6] s. : il. ; 21 cm

Opowiadanie o życiu, obyczajach, pracy mieszkańców wsi podlaskiej połowy XX wieku.

2. Wołek, Adam. Red.

Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800) : w 200. rocznicę zgonu / pod red. Adama Wołka i Zbigniewa J. Wójcika; Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz, Urząd Miasta Siemiatycze, Siemiatycki Ośrodek Kultury. - Siemiatycze : TPS, 2001. - 328 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. - Materiały z sesji nauk. Siemiatycze, 6-7 lutego 2000. - ISBN 83-906278-1-7

3. Województwo

Województwo podlaskie 2008 = Podlaskie Voivodship 2008 / Urząd Statystyczny w Białymstoku. - Białystok : Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2008. - 28 s. : il. ; 21 cm

4. Województwo

Województwo podlaskie u progu XXI wieku / pod red. Ryszarda Horodeńskeńskigo , Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2001. - 350, [2] s. ; 23 cm. - ISBN 83-87981-01-X

Środowisko przyrodnicze, ludność, gospodarka województwa podlaskiego.

5. Weremiej, Feliks Zygmunt. Red.

Pół wieku 1919-1969 : w pięćdziesiątą rocznicę powstania Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego wDrohiczynie nad Bugiem / [przewodn. zespołu red. Feliks Zygmunt Weremiej]. - Siemiatycze : Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu, 1971. - 139, [1] s. : il. ; 23 cm

6. Waśkiel, M.

Nadbużańskie Podlasie / M. Waśkiel. - Reg. Oddz. PTTK, 1994

7. Tomkiel, Marcin

Wojna mocarstw : Podlasie 1914-1915 / Marcin Tomkiel. - Białystok : Fundacja "Sąsiedzi", 2015. - 156, [2] s. : zdj. ; 21. - ISBN 9788364505133

8. Tomaszewski, Tomasz (1953- ).

Zapewnia się atmosferę życzliwości : Overwhelmed by the atmosphere of kindness / [fot.] Tomasz Tomaszewski ; [tekst Ignacy Karpowicz, Grażyna Sobecka]. - Białystok : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, cop. 2012. - 186, [12] s. : il. kolor. ; 29 cm. - Na książce wyłącznie błędny ISBN. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 978-83-62528-38-7

9. Tobota, Adam. Red.

497. rocznica urodzin województwa podlaskiego : referaty z sesji historycznej : Mielnik, 29 sierpnia 2010 r. / red.Adam Tobota. - Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 2010. - 273 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60308-26-4

10. Tereny

Tereny zadarnione / Kazimierz Jankowski , Grażyna Anna Ciepiela , Joanna Jodełka , Roman Kolczarek. - Wyd. 3. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. - 189 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7051-468-6

Tereny zadarnione- porośnięte roślinnością trawiastą: łąki, pastwiska, trawniki.

11. Tate, Lucyna. Tł.

Poznaj piękno Polski wschodniej / tł. na jęz. ang. Lucyna Tate ; tł. na jęz. niem. Michał Mysiura. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Liber Novum", [2014]. - 173, [3] s. : fot. kolor. ; 31 cm. - ISBN 978-83-936501-8-7

Piblikacja wydana na zlecenie Partnerów projektu "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej".

12. Szlanta, Piotr

Między Mazowszem a Podlasiem / Piotr Szlanta. - Warszawa. -. - Historyczna Agencja Turystyczna // "Mówią Wieki". - 2009, nr 4, s. 50-55

Omówiono zabytki znajdujące się w miejscowościach : Liw, Wegrów, Starawieś, Sokołów Podlaski, Sterdynia, Paplin.

13. Studia

Studia Podlaskie. T. 1. - Instytut Historii UW Filii w Białymstoku, 1990

14. Studia

Studia Podlaskie. T. 3. - Instytut Historii UW Filii w Białymstoku, 1990

15. Studia

Studia Podlaskie. T. 4. - Instytut Historii UW Filii w Białymstoku, 1990

16. Stolarczyk, S.

Nadbużańskie Podlasie / S. Stolarczyk. - KAW, 1981

17. Stępień-Sałek, Marzena

Gaz z polskich łupków / Marzena Stępień-Sałek. - Warszawa // "Przyroda Polska". - 2013, nr 4, s. 34-35

W Polsce największe zasoby gazu z łupków znajdują się w basenie Morza Bałtyckiego, na Nizinie Podlaskiej oraz na Lubelszczyźnie.

18. Sowa, Agnieszka

Podlasie dla Polaków / Agnieszka Sowa. - Warszawa // " Polityka". - 2011, nr 36, s. 74-76

Na Podlasiu doszło do serii rasistowskich incydentów: przeciwko mniejszości litewskiej, muzułmańskiej i symbolom żydowskim. Przypadkowa zbieżność.

19. Soszyńska, Janina

Podlasie jakie pamiętam : wiersze wybrane i nowe / Janina Soszyńska. - Białystok, 1999. - 74 s. ; 19 cm. - ISBN 83-909738-3-9

20. Sollich, Julian.

Ziemia nadbużańska / Julian Sollich, Waldemar Chrząstowski ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Białymstoku. - Warszawa : Agencja Wydawnicza "Ruch", 1972. - 37, [3] s. : il., mapy ; 18 cm

21. Sokołowski, Aleksander W.

Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona / Aleksander W. Sokołowski. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2006. - 336 s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 83-86175-92-3

22. Skaradziński, Bohdan (1931- ). Red.

Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego : praca zbiorowa / pod red.Kazimierza Podlaskiego we współpr. z Andrzejem Drawiczem i Janem Jarco. - Warszawa : "CDN", 1990. - 279, [2] s. ; 20 cm. - Przedr. z : Polonia Book Fund, London 1989

23. Sawicki, Maciek (1975-). Red.

Kresy : Polska niezwykła / Demart Sp. z o.o. ; red. atlasu/fotoedycja Maciek Sawicki ; wybór miejsc niezwykłych,oprac. i red. tekstów: Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek, Stanisław Kryciński ; oprac. map i i indeksu miejscowości:Robert Janaszek [et al.]. - Warszawa : Demart, cop. 2006. - 1 atlas (190 s.) : mapy, tekst, fot, indeksy, kolor. ; 31 cm. - W skład atlasu wchodzą fragmenty map Polski oraz jej kresów w skalach - 1:250 000, 1:750 000 i innych, uzupełnione informacjami tekstowymi i fot. - Atlas w jęz. pol. - ISBN 83-7427-111-6.- 83-7427-261-9.- 978-83-7427-261-2

24. Sawicki, Doroteusz.

Grabarka : monaster na Świętej Górze / [tekst Doroteusz Sawicki ; zdj. Piotr Cieśla et al.]. - Białystok : Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, 2007. - 127 s. : il. kolor. ; 33 cm + dysk optyczny (DVD). - Na obwol.: 1947-2007. - ISBN 978-83-917747-0-0

25. Samojlik, Tomasz. Red.

Ochrona i łowy : Puszcza Białowieska w czasach królewskich / red. Tomasz Samojlik. - Białowieża : Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, 2005. - 90 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-907521-5-8

26. Samarski, Bartłomiej. Oprac.

Powstanie styczniowe na białostocczyźnie : w 150. rocznicę wybuchu / Archiwum Państwowe w Białymstoku ; oprac.Bartłomiej Samarski , Janusz Danieluk. - Białystok : Wydawnictwo "Prymat", 2013. - 81 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7657-120-1

27. Rostkowski, Zbigniew (1958- ).

Kalendarium parafii i kościoła w Starej Wsi / Zbigniew Rostkowski. - Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2001. - 151 s., [2] k. tabl. złoż. : il., 2 mapy ; 21 cm. - Bibliogr. - Streszcz. wł. - ISBN 83-88248-31-6

28. Rąkowski, Grzegorz (1954- ).

Polska egzotyczna / Grzegorz Rąkowski. - Pruszków : "Rewasz", 1994. - 416 s. : mapy, pl., rys. ; 17 cm. - Tekst także na s. 2-3 okł. - ISBN 83-85557-10-5

Autor zaprasza na niekonwencjonalną wędrówkę wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Cisowej Góry nad Gulbieniszkami (okolice jeziora Hańcza) do Niemirowa nad Bugiem. Jest to wyprawa w barwny i naprawdę nieco egzotyczny świat pogranicza, w którym ocalały jeszcze relikty naszych dawnych Kresów. Trasa wiedzie bowiem przez pogranicze etniczne, gdzie osadnictwo mazowieckie styka się z osadnictwem litewskim i ruskim. Mozaikę etniczną uzupełniają rosyjscy staroobrzędowcy i Tatarzy. Spotyka się także ślady Jadźwingów - średniowiecznych mieszkańców tych ziem oraz Żydów. Z różnorodnością etniczną i kulturową łączy się różnorodność religijna. Współżyją obok siebie rzymskokatoliccy Polacy i Litwini, prawosławni Białorusini, greckokatoliccy Ukraińcy, staroobrzędowcy Rosjanie, sekciarze - wyznawcy proroka Ilji, muzułmańscy Tatarzy. Wszystko to tworzy charakterystyczną dla Kresów "egzotyczną" mieszankę etniczno-kulturowo-religijną, o której większość Polaków ma jedynie blade pojęcie, bądź też zupełnie sobie jej nie uświadamia.

29. Rąkowski, Grzegorz (1954- ).

Polska egzotyczna. , Cz. 2 / Grzegorz Rąkowski. - Pruszków : "Rewasz", 1996. - 416 s. : mapy, pl., rys. ; 17 cm. - Tekst także na s. 2-3 okł. - ISBN 83-85557-29-6

Autor zaprasza na niekonwencjonalną wędrówkę wzdłuż wschodniego kordonu granicznego, od Drohiczyna nad Bugiem do Medyki koło Przemyśla. Jest to wyprawa w barwny i naprawdę nieco egzotyczny świat pogranicza, w którym ocalały jeszcze relikty naszych dawnych Kresów. Trasa wiedzie bowiem wzdłuż historycznego pogranicza etnicznego, gdzie w średniowieczu posuwające się od wschodu ruskie osadnictwo z Wołynia i Rusi Czerwonej zetknęło się z postępującym od zachodu osadnictwem mazowieckim i małopolskim. Dawne stosunki etniczne i religijne zostały zaburzone przez powojenne wysiedlenia ludności ukraińskiej. Mimo to jednak mamy do czynienia na tych ziemiach z mozaiką różnych wyznań i grup ludności. Elementami tej mozaiki stanowią: prawosławni Białorusini w Drohiczynie i ich barwne święto Jordanu, potomkowie dawnych nadbużańskich unitów - dziś katolicy - i ich sanktuaria w Pratulinie i Kodniu, neounici w Kostomłotach, prawosławny klasztor w Jabłecznej, Ukraińcy-grekokatolicy w Chotyńcu i Ukraińcy-prawosławni w Kalnikowie. Znaleźć też można ślady po innych "egzotycznych" mieszkańców terenów nadbużańskich: Tatarów w Lebiedziewie, niemieckich "olędrów" z Meklemburgii oraz żydów, po których zostały dziś synagogi i stare cmentarze. Wreszcie przyroda: dolina Bugu - rzeki dzikiej i nieuregulowanej. Rzeka zachowała swój naturalny charakter - kręty bieg z licznymi zakolami, starorzeczami i naturalną, bogatą roślinnością. Uroku rzece i całej trasie wędrówki dodają nadbużańskie wioski, gdzie miejscami zachowała się jeszcze tradycyjna zabudowa drewniana, a obejścia zdobią drewniane płoty i ogródki z malwami. Wszystko to tworzy typową dla Kresów "egzotyczną" mieszankę etniczno-kulturowo-religijną, o której większość mieszkańców centralnej Polski ma jedynie blade pojęcie.

30. Radziukiewicz, Anna (1954- )

Grabarka : góra krzyży i modlitwy = the mount of crosses and prayer / Anna Radziukiewicz. - Białystok : "Arka", 2001. - 80 s. : il. (gł. kolor.) ; 17 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol., ang. - ISBN 83-913796-1-2

31. Poskrobko, Bazyli (1941- ). Red.

Rejon Puszczy Białowieskiej : mieszkańcy, środowisko, gospodarka / pod red. Bazylego Poskrobki. - Białystok : PB, 1996. - 186, XXXII s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Politechnika Białostocka. Katedra Ekonomiki i Zarządzania Ochroną Środowiska ; nr 1). - Bibliogr. s. 183-186. - ISBN 83-905563-1-6

32. Podgórski, Maciej.

Traktem bitym przez Podlasie / Maciej Podgórski. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 104, [4] s., [12] s. tabl. kolor. : fot., 1 mapa ; 23 cm. - Bibliogr. s. [106]

33. Piłsudski

Piłsudski w Białymstoku : honorowy obywatel miasta 21.VIII.1921r.. - Białystok : Muzeum Wojska w Białymstoku, 1993. - 23, [1] s. : fot. ; 24 cm. - (Monografie). - ISBN 83-86232-00-5

34. Piekarski, Wacław (1917- ).

Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski "Sęp", "Proso" 1939-1994 / Wacław Piekarski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Efekt", 1997. - 450 s. : faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 333-338. - Indeks. - ISBN 83-900539-7-7

35. Passaris, Solange. Red.

Zrzeszenia międzygminne obszarami zrównoważonego rozwoju : Des territoires intercommunaux pour bâtir un développementdurable / pod red. Solange Passaris, Joanny Sokólskiej i Krystyny Vinaver ; [tł. Krystyna Vinaver, Robert Barys]. - Białystok : Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2004. - 144 s. : il. ; 24 cm. - (Tereny, Ludzie, Produkty)(Territoires, Hommes, Produits ; nr 3). - Na s. red. błędny ISBN. - Tekst częśc. równol. pol., fr. Częśc. tł. z fr. - Bibliogr. s. 49. - ISBN 83-85908-80-3

36. Owczarska, Justyna. Tł.

Podlasie Nadbużańskie=Podlasie Nadbużańskie : kraina aktywnego wypoczynku=The land of active leisure / Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego ; tł. z ang. Justyna Owczarska , Agnieszka Stypułkowska. - Siedlce : Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich, 2011. - 48 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-912567-9-4

37. Ostrowska, Wanda (1924-1990).

Pszczelarstwo na Białostocczyźnie : praca pasieczna i hodowla pszczół / Wanda Ostrowska, Romuald Żukowski ; [przedm.S. Roszkowski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1967. - 347, [1] s. : il., mapa ; 23 cm. - Aut. przedm. pod tekstem

38. Ocalić

Ocalić od zapomnienia - Dolina Bugu - przyroda, kultura, ludzie=Sochranit' ot zabwenija - Dolina Buga - priroda,kul'tura, narod= Preserve for posterity - The Bug River Valley - nature, culture, people / Starostwo powiatowe w Siemiatyczach. - Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c., 2006. - 48, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm

Bogato ilustrowany album przedstawiający Dolinę Bugu. Informacje w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

39. Nowicki, Antoni (1921-1991).

Bibliografia Siemiatycz od czasów najdawniejszych do początku 1991 roku / Antoni Nowicki. - Siemiatycze : Agencja Informacyjno - Wydawnicza "Głos", 2009. - 103, [1] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-927131-0-4

40. Nasiadka, Marek.

Podlaski przełom Bugu : przewodnik nie tylko dla turystów / Marek Nasiadka. - Rzeszów : Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, 2010. - 144 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 141. Indeks. - ISBN 978-83-61961-02-4

41. Największe

Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim. - Białystok : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2010. - 80 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62528-07-3

Suwalszczyzna i Ziemia Sejneńska, Ziemia Augustowska, Dolina Biebrzy, Dolina Narwi, Białystok i okolice, Region Puszczy Knyszyńskiej, Region Puszczy Białowieskiej, Dolina Bugu.

42. Michaluk, Dorota

Mielnik : stolica ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku) / Dorota Michaluk. - Mielnik : Urząd Gminy, 1999. - 88 s., [8] s. tabl. kolor. : 1 faks., fot., mapa, pl. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 75-80, 86-87. - ISBN 83-907282-0-6

43. Michaluk, Dorota

Województwo podlaskie: mozaika kultur / Dorota Michaluk. - Warszawa. -. - Wkładka: Muzeum Historii Polski Nr 3/2008 // "Wiadomości Historyczne". - 2010, Nr 6, s. 60-63

44. Łatyszonek, Oleg (1957- ). Red.

Podlasie Nadbużańskie : 500-lecie województwa podlaskiego / [red. nauk. Oleg Łatyszonek ; tł. Witalis Łuba]. - Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka - Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2013. - 308 s.: il. ; 24 cm. - (Podlasie i Pogranicza Europy)(Podlasie and the Borderlands of Europe). - Tekst część. tł. z białorus., ukr. - ISBN 978-83-62374-72-4 (MR)

45. Lisowski, Michał. Red.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich : przykłady dobrych praktyk / pod red. Michała Lisowskiego. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010. - 64 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-920813-4-X

46. Lippoman, Tomasz (1963- ).

Legendy Podlasia / Tomasz Lippoman. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2008. - 210, [3] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7344-049-4

Podlasie to magiczne miejsce. Mało jest regionów w Polsce, które byłyby tak przepełnione folklorem jak północny wschód naszego kraju. Ta książka stanowi zbiór autentycznych legend z różnych rejonów ziemi podlaskiej. Co ciekawe - każda legenda dotyczy konkretnego i realnie istniejącego miejsca.

47. Krajewski, Kazimierz (1955- ).

Kpt. Władysław Łukasiuk "Młot" : podlaski komendant 6 Brygady Wileńskiej AK / Kazimierz Krajewski , Tomasz Łabuszewski. - Czaje-Wólka : Fundacja Pamiętamy, 2006. - 48 s. : il. ; 21 cm

48. Krajewski, Kazimierz (1955- ).

Z walk oddziałów 6 brygady Wileńskiej Armii Krajowej na Podlasiu : Patrol st. sierż. Adama Ratyńca "Lamparta" -ostatni partyzanci nadbużańskich lasów / Kazimierz Krajewski , Tomasz Łabuszewski. - Mielnik : Fundacja Pamiętamy, 2006. - 35 s. : il. ; 21 cm

49. Krajewski, Kazimierz (1955- ).

Danuta Siedzikówna - sanitariuszka "Inka" z 5 Brygady Wileńskiej AK : w sześćdziesiątą rocznicę śmierci z rąk komunistów / Kazimierz Krajewski , Tomasz Łabuszewski. - Narewka : Fundacja Pamiętamy, 2006. - 39 s. : il. ; 21 cm. - (Patroni Naszych Ulic)

W serii „Patroni naszych ulic" pojawiła się nowa pozycja poświęcona Danucie Siedzikównie „Ince" autorstwa Marzeny Kruk i Grzegorza Berendta. Na szczególną uwagę zasługują fotografie ze zbiorów rodziny Inki, których część nie była dotychczas publikowana.

50. Kowalczuk, Wojciech.

Krzyż kowalski na Podlasiu / Wojciech Kowalczuk. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2013. - 144 s. : il. ; 30 cm. - Na okł.: Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. - Bibliogr. s. 8. - ISBN 978-83-87026-22-6

51. Konopacki, Maciej (1926- )

Białostocki szlak tatarski / Maciej Konopacki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977. - 23, [1] s., [2] k. tabl. kolor. : il., mapa ; 23x11 cm. - Bibliogr

52. Konopacki, Maciej (1926- )

Pod białostockimi minaretami / Maciej Konopacki. - Białystok : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1972. - 35 s. : il. ; 18 cm

53. Kołacka, Joanna

Tatarzy polscy : orientalna społeczność / Joanna Kołacka, Tomasz Kołacki. - Toruń : Errata, 1996. - 41, [2] stron + tablice : fot. kolor. ; 20 cm. - (Osobliwości Polski ; T. 1). - ISBN 83-86550-10-4

54. Kochanowska, Katarzyna

Podlasie-mała ojczyzna polskich Tatarów / Katarzyna Kochanowska. - Warszawa // "Aura". - 2009, Nr 3, s. 20-22

55. Kłosowska, Anna. Red.

Odkrywamy Wschód 2015 : przewodnik po miejscach wyjątkowych / Red. Anna Kłosowska. - [Janów Podlaski] : "5 Strona", [2015]. - 58 s. : fot. kolor. ; 28 cm. - ISBN 978-83-941288-1-4

56. Kietliński, Marek

Kalendarium NSZZ "Solidarność" Region Białystok 1980-1999 / Marek Kietliński. - Białystok : Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność", 2000. - 330 s. : [15 k.fot.] + 25 cm. - ISBN 83-87881-07-4

57. Kiercul, Sylwia

Gatunki chronione nad Bugiem w projekcie Natura 2000 / Sylwia Kiercul. - Warszawa // "Aura". - 2012, nr 3, s. 12-14

58. Kiercul, Sylwia

Bobry w Ciechanowcu i okolicy / Sylwia Kiercul. - Warszawa // "Aura". - 2012, nr 11, s. 17-19

59. Kędzierzawski, Marek.

Raport o stanie środowiska w województwie białostockim w 1993 roku / [oprac. pod kier. Marka Kędzierzawskiego,Aleksandra Biesiackiego] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. - Białystok ; [Warszawa] : WIOŚ : PIOŚ, 1994. - 115 s., [24] k. tabl. kolor. : fot., mapy, rys., wykr., err. ; 25 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Bibliogr. s. 114. - ISBN 83-85949-52-6 (PIOŚ)

60. Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).

Siemiatycze, Drohiczyn i okolice / oprac. aut. Maria Kałamajska-Saeed ; wstępną inwentaryzację przeprowadziły Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1996. - XXVIII, 315, [13] s. : fot., 2 pl., rys. ; 17 cm. - (Katalog zabytków sztuki w Polsce : seria nowa / red. nacz. Jerzy Z. Łoziński, Barbara Wolff-Łozińska ; t. 12.Województwo białostockie / pod red. Marii Kałamajskiej-Saeed ; z. 1). - Bibliogr. s. 80-85. - ISBN 83-85938-91-5 (t. 12 z. 1)

61. Jaskanis, Jan (1932- ).

Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu / Jan Jaskanis. - Białystok : Muzeum Podlaskie - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podlaskiego, 2012. - 304 s. : il. (w tymkolor.) ; 30 cm. - Bibliogr. s. 257-266. Indeksy. - Streszcz. ang., niem., ros. - ISBN 978-83-87026-10-3

Publikacja poświecona została problematyce monumentalnych kurhanów Podlasia, na których autor prowadził terenowe prace ratownicze.

62. Jabłońska, Elżbieta. Red.

Matecznik Białowieski / Red. nacz. Elżbieta Jabłońska. - Białowieża : Białowieski Park Narodowy. - Kwartalnik popularnonaukowy Białowieskiego Parku Narodowego. - ISSN 1898-0430

63. Instytut Pamięci Narodowej

1 marca / Instytut Pamięci Narodowej. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. - 36 k. tabl. ;2 k. nienumerowane ; 6 pocztówek) : fot. ; 31 cm. - (Mazowsze i Podlasie w Ogniu 1944-1956)

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Oddział IPN w Warszawie przygotował materiały edukacyjne w formie teczki zawierającej karty oraz pocztówki ze zdjęciami żołnierzy podziemia niepodległościowego, wywodzącymi się zarówno z formacji poakowskich ( ROAK, WIN), jak i narodowych (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe). Materiały te nawiązują do cyklu publikacji z serii „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956” oraz strony internetowej Wilcze tropy, prezentujących działalność podziemia niepodległościowego oraz walki z terrorem komunistycznym na terenie Mazowsza i Podlasia.

64. Gilewski, Ignacy K. (?-1955).

Siemiatycze : zarys monografii od pradziejów do 1939 r. / I. K. Gilewski ; [słowo wstępne B. Wielbut]. - Siemiatycze : Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, 1958. - 61, [2] s. : il. ; 23 cm. - Nazwa aut. słowa wstępnego pod tekstem

65. Gaweł, Artur.

Rok obrzędowy na Podlasiu / Artur Gaweł. - Wyd. 2., zm., rozsz. - Białystok : Muzeum Podlaskie - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podlaskiego, 2013. - 304 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm. - Bibliogr. s. 281-288. Indeksy. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-87026-11-0

Monografia Rok obrzędowy na Podlasiu zawiera opis świąt i obrzędów dorocznych, zarówno tych które są znane jedynie dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowanych współcześnie. Zostały one przedstawione zgodnie z podziałem na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności podług kalendarza świąt chrześcijańskich - katolickich i prawosławnych.

66. Gaweł, Artur.

Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie / Artur Gaweł. - Wyd. 2 popr. i rozsz.. - Białystok : "Orthdruk", 2010. - 270, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. - Tyt. równol.: Ornamentation of wooden dwelling houses in the Białystok region ; Ornamentik der holzhauser in derregion von Białystok. - ISBN 978-83-89396-47-1

Album jest przykładem rzetelnego opracowania bogatego materiału terenowego, właściwej typologii i doboru ilustracji W części opisowej autor nakreślił szerszy kontekst kulturowy zjawiska, jakim jest zdobienie budynków drewnianych. Mimo, iż praca ma charakter popularny, będzie też studiowana przez badaczy przedmiotu, bowiem autor uwiarygodnia swoje rozważania zamieszczoną bibliografią oraz doskonale skomponowanym serwisem ilustracyjnym, oddającym całe bogactwo estetyki związanej ze zdobieniem wiejskiego budownictwa.

67. Gaweł, Artur.

Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do poczatku XXI wieku / Artur Gaweł. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - 396 s., [88] s. tabl., [1] k. tabl. luzem : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 357-375. Indeksy. - ISBN 978-83-7188-149-7

Książka, którą oddajemy Czytelnikowi do rąk, jest efektem wielu lat żmudnych badań etnografa, pracującego w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach. Informacja ta jest istotna, bowiem tłumaczy idiograficzny charakter rozprawy, będącej wyrazem troski muzeologa, pochylającego się udokumentowaniem ginących bezpowrotnie dawnych wierzeń, zwyczajów i obrzędów agrarnych na Białostocczyźnie. Dodajmy, muzeologa w pełni świadomego "wyścigu z czasem", w którym stawką jest sam przedmiot badań. (Jan Święch)

68. Gaweł, Artur.

Obrzędowość wiosenna na Podlasiu. / Artur Gaweł. - Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białostockie Muzeum Wsi, 2001. - 21 s. : fot. ; 22 cm.. - ISBN 83-87026-06-9

69. Filc-Redlińska, Izabela

Podlasie : na pograniczu krajów, kultur i czasów / Izabela Filc-Redlińska ; zdjęcia Tomasz Tomaszewski. - Warszawa //"National Geographic. Polska". - 2012, nr 3, s. 44-63

Co jest siłą regionu? To, że życie płynie tam wolniej. A słabością? To, że życie płynie tam wolniej. Uczciwy portret Podlasia musi być paradoksalny.

70. Faliński, Janusz Bogdan (1934-2004). Red.

Park narodowy w Puszczy Białowieskiej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Bogdana Falińskiego ; [aut. Stanisław Borowski et al. ; mapy i rys. Neli Olszewska ; tabl. grzybów: Jerzy Zabawski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1968. - 503, [1] s., [3] k. tabl. : il., mapy, err. ; 23 cm. - Bibliogr

71. Fabijański, Paweł (fotograf).

Polska : magiczne Podlasie = Poland : magic Podlasie / tekst i zdj. Paweł Fabijański ; [tł. Paul Newbery]. - Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2009. - 199, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. - Tekst równol. pol., ang. Spis treści także ang. - ISBN 978-83-7495-688-8

72. Dydycz, Antoni Pacyfik (1938- ).

Z podlaskiej ziemi wezwany ... : Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829-1916 / Pacyfik Dydycz. - Wyd. 2. - Roma : Orzeł Biały, 1989. - 95 s. : il. ; 21 cm

Biografia bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna (1829-1916).

73. Dydycz, Antoni Pacyfik (1938- ).

Z podlaskiej ziemi wezwany ... : Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829-1916 / Pacyfik Dydycz. - Roma : Orzeł Biały, [198?]. - 95 s. : il. ; 21 cm

Biografia bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna (1829-1916).

74. Dobroński, Adam (1943- ). Red.

Historia województwa podlaskiego / pod red. Adama Dobrońskiego ; [aut. Krystyna Bieńkowska et al.]. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2010. - [8], 356 s., XLII, [2] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. s. 325-332. Indeksy. - ISBN 978-83-7344-057-9

75. Dębowska, Alina. Oprac.

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego = Uzornik tradicijnih gaftaj i karunak narodnaga ručnika :haft płaski / Oprac. Alina Dębowska , Katarzyna Sołub , Jerzy Sołub. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2014. - 38 s. : il. ; 24x17 cm. - Opis wg okł. - Tekst równol. pol., białorus

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ludowych ręczników z okolic Bielska Podlaskiego. Drugi zeszyt z serii prezentuje wzory haftu płaskiego. Wydawnictwo w wersji trójjęzycznej: polskiej, angielskiej, białoruskiej.

76. Dębowska, Alina. Oprac.

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego = Uzornik tradicijnih gaftaj i karunak narodnaga ručnika :haft krzyżykowy / Muzeum w Bielsku Podlaskim. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ; przygot. Alina Dębowska,Katarzyna Sołub]. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2014. - [36] s. : il. ; 24x17 cm. - Opis wg okł. - Tekst równol. pol., białorus

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ludowych ręczników z okolic Bielska Podlaskiego. Pierwszy zeszyt z serii prezentuje wzory haftu krzyżykowego. Wydawnictwo w wersji trójjęzycznej: polskiej, angielskiej, białoruskiej.

77. Dębowska, Alina

Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego : haft i koronka / Alina Dębowska, Jerzy Sołub, Katarzyna Sołub. - Białystok : Muzeum Podlaskie, cop. 2014. - 140 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 978-83-87026-31-8

Publikacja to efekt badań terenowych prowadzonych przez pracowników Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na pograniczu powiatu bielskiego i hajnowskiego. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat stanu zachowania ręczników ludowych z okolic Bielska Podlaskiego oraz technik hafciarskich, zawiera bogaty materiał fotograficznych ręczników z terenu oraz katalog ręczników ludowych z kolekcji Muzeum w Bielsku Podlaskim. Album został opracowany w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i białoruskiej.

78. Danilecki, Tomasz (1969- ). Oprac.

Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie / wybór i oprac. Tomasz Danilecki i Marek Kietliński ;Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność". - Wyd. 2. uzup. - Białystok : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 227 s. ; 21 cm. - (Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 1). - Indeks. - ISBN 978-83-62357-76-5

79. Danieluk, Elżbieta

Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic : przewodnik turystyczny / Elżbieta Danieluk , Andrzej Danieluk, tł. ( na jęz. ang.) Katarzyna Puczkielewicz, Aleksander Stankiewicz-Władimirow. - Białystok : Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, dystr. 2010. - 121 s. : il. ; 22 cm

80. Ciecierski, Henryk (1864-1933).

Pamiętniki / Henryk Ciecierski ; [oprac. i red. Teresa Ciecierska-Chłapowa i Justyna Chłap-Nowakowa]. - Kraków : Wydawnictwo "Arcana", 2013. - 790, [2] s., [64] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-60940-19-8

Henryk Ciecierski z Bacik (1864-1933), ziemianin podlaski, patriota, podróżnik, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, pamiętnikarz. Arcydzieło pamiętnikarskiej opowieści, która zdolna jest ocalić czas miniony, miejsca, rzeczy, zwierzęta i ludzi. Są tu żubry i niedźwiedzie, wilki, a nawet wielbłądzice, są dawne dziady, koniuchy i koniokrady, są portrety Żydów podlaskich, konterfekty księcia Leopolda Bawarskiego, pułkownika Wacława Kostka-Biernackiego, rosyjskich gubernatorów i żandarmów. Jest świat, jaki był – między Powstaniem Styczniowym i zmierzchem marszałka Piłsudskiego. W centrum tego świata – dwór, w którym „zawsze tylko były wyróżniane: suknia kapłańska, dawny polski żołnierz, osobiste na polu narodowo-społecznym poniesione zasługi, kultura i poczciwość”. Stary, wspaniały świat, który wyczarował swoim piórem wnuk Henryka Rzewuskiego. Możemy schronić się w nim, choć na chwilę, traktując te pamiętniki jako prawdziwe „asylum dla dziadostwa, czyli mizerii” – dla naszego czasu. Tak jak Polacy minionego wieku traktowali Pamiątki Soplicy i Pana Tadeusza.

81. Ciechanowiec Urząd Miejski Referat Promocji

Ciechanowiec : brama na Podlasie / [tekst i zdjęcia Referat Promocji Urząd Miejski w Ciechanowcu]. - Kraków : Imagine Design Group, [201-]. - 60 s. : il. kolor. ; 23x23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. - ISBN 978-83-63036-01-0

82. Chwiedzia, Tadeusz. Oprac.

Znaki pamięci : Polskiej Golgoty Wschodu województwa podlaskiego / oprac. Tadeusz Chwiedzia , Hieronima Dzierma ,Jolanta Hryniewicka. - Białystok : [Związek Sybiraków], 2009. - 101, [3] s. : il. kolor. ; 31 cm. - ISBN 978-83-61527-72-5

W albumie znajduje się dużo zdjęć miejsc pamięci "Sybiraków" w Białymstoku i na całym Podlasiu. Możemy odbyć wycieczkę po Muzeum Sybiraków i wielu ciekawych miejsach związanych z "Sybirakami". Czasami mijamy jakiś pomnik, czy tablicę pamiątkową, tu dowiemy się kto jest autorem pomnika i w jakich okolicznościach powstał.

83. Chorobińska-Misztal, Antonina.

Z dziejów Siemiatycz drugiej połowy XVIII wieku : działalność reformatorska Anny Jabłonowskiej / Antonina Chorobińska-Misztal. - Białystok : BTN staraniem Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz, 1978. - 181, [3] s. : il., portr., 1 tab. ; 21 cm. - (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, ISSN 0067-6470 ; nr 24). - Bibliogr. s. 163-173. - Indeks. - Streszcz. ros., ang

84. Bończak-Kucharczyk, Ewa

Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego stan z 1988 r.. Cz. ogólna, Parki i ogrody zabytkowe w krajobrazie kulturowym Podlasia.. - Białystok : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 2000. - 160 s. : fot., mapy, ; 30 s.. - ISBN 83-88433-10-5, ISBN 83-904280-6-7

85. Bończak-Kucharczyk, Ewa

Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego stan z 1988 r.. Cz. szczegółowa T. 1. - Białystok : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 2000. - 271 s. : fot., mapy, ; 30 s.. - ISBN 83-88433-10-5, ISBN 83-904280-6-7

86. Bieńkowska, Anna.

Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie : (badania 1951-1978). T. 1 / Anna Bieńkowska, Michał Dzik, Kornelia Piasecka. - Białystok : Muzeum Podlaskie. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, 2013. - 274 s. : il. (w tym kolor.), err. ;30 cm. - Bibliogr. s. 115-120. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-87026-21-9

87. Bajbor, Zbigniew Ziggy

Zapiski osobiste / Zbigniew Ziggy Bajbor. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo "Poligraf", cop. 2014. - 384 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7856-281-8